fbpx Skip to main content

Šta je to Rad?

Rad je jednostavan, a opet moćan proces pomoću koga možemo identifikovati, preispitati i razriješiti stresne misli koje su uzrok sve patnje u svijetu. U svom osnovnom obliku Rad se sastoji od četiri pitanja i preokreta i ne zahtijeva ništa više od olovke, papira i volje da se otvori um.

1. Prvi korak u Radu je da ispunite Osudi bližnjeg svog – radni list na konkretnu situaciju u kojoj su vam se pojavile stresne misli. Pokušajte koristiti jednostavne, kratke i precizne rečenice jer će vam biti lakše raditi sa njima. Takođe je bitno da budete iskreni, da se ‘iskalite’ na papiru i pustite da ono što generalno potiskujete izađe van jer samo tako to možete razriješiti. I treća važna stavka je da budete konkretni – u smislu da izaberete neku situaciju koja se desila, tad i tad, u toj prostoriji u to vrijeme i sl. i da onda ostanete tu u toj situaciji, da ne dopustite umu da luta tamo i ovamo. Kada steknete malo više iskustva, možete raditi i na nekim opštijim temama (npr. korupcija u zemlji), ali za početak – ukorijenite se u vrijeme i mjesto neke stresne situacije.

Radni list možete naći na linku ispod:

Osudi bližnjeg svog – radni list

2. Kada popunite radni list za svaku ispunjenu izjavu postavite sebi četiri pitanja:

  1. Da li je to istina? (Da ili ne. Ako je odgovor ne, pređite na 3. pitanje.)
  2. Možete li apsolutno znati da je to istina? (Da ili ne.)
  3. Kako reagujete, šta se dogodi, kada vjerujete u tu misao?
  4. Ko biste bili bez te misli?

Svrha ovog prvog dijela je da konačno upitamo sebe i testiramo istinitost svojih misli u koje smo godinama, a nekad i decenijama vjerovali. Ovaj dio nam takođe direktno pokaže posljedice vjerovanja u misli (emocije), te kako se osjećamo i ko smo bez te misli koju preispitujemo. Misao uzrok – emocija posljedica. Otkrivamo da je naša patnja prouzrokovana ne onim što se dešava spolja, nego našim slijepim vjerovanjem u sopstvene misli koje govore šta treba i ne treba da se dešava.

3. Preokrenite izjave sa radnog lista.

Na primjer, vaša originalna misao je: On treba da bude uz mene.

Preokreti su:

  1. U suprotnost: On ne treba da bude uz mene.
  2. Prema njemu: Ja treba da budem uz njega.
  3. Prema sebi: Ja treba budem uz sebe.

Ponekad će biti više od tri preokreta, a ponekad samo jedan. Zatim nađite bar tri konkretna, iskrena primjera koji pokazuju kako je svaka preokrenuta misao istinita za vas u ovoj situaciji.

Na primjer:  On ne treba da bude uz mene zato što nije sposoban da bude uz mene, zato što mi tako daje priliku da se suočim sa sobom, zato što je to stvarnost – to je ono što se dešava. On ne treba da bude uz mene jer možda i on pati i nema šta da mi da. On ne treba da bude uz mene jer sam trenutno ljuta na njega i to stvara barijeru između nas.

Drugi preokret je Ja treba da budem uz njega da ga volim takav kakav jeste (jer ću tako i ja biti srećnija), ja treba da budem uz njega jer mu je potrebna moja podrška,  treba da budem uz njega jer ću se tako bolje osjećati. Treba da budem uz njega takvog kakav jeste, a ne da očekujem da se mijenja za mene da bih ja bila srećnija.

I posljednji preokret je – Ja treba da budem uz sebe – u smislu da ne napuštam sebe baveći se u glavi njegovim poslom (kakav on treba ili ne treba da bude). Treba da budem uz sebe jer ako nikog drugog nema, ko će biti tu za mene? Ja treba da budem uz sebe jer samo u sebi mogu pronaći rješenja, bolno je vjerovati da moja sreća zavisi od drugoga.

Ponekad primijetimo da je ono što tražimo od drugih nemoguće i za nas. Recimo želim da je drugi otvoren i iskren sa mnom, da mi priđe i zagrli me, da me voli kakvu jesam – a ja to ne mogu da uradim za njega ili za sebe. To je takođe način da ih bolje razumijemo kao i sebe same. Tu smo svi na istom putu i radimo najbolje što možemo trenutno.

Zadnja tj. 5. izjava sa radnog lista se ne preispituje putem 4 pitanja. Ona se samo preokrene u ‘voljna sam…‘ i ‘radujem se…

Npr. Nikad više ne želim da se on toliko emocionalno udalji od mene.

Preokrene se u:

Voljna sam da se on toliko emocionalno udalji od mene.

Radujem se da se on toliko emocionalno udalji od mene.

Zatim pronađem u sebi iskrene primjere zašto sam voljna da se to desi i zašto se čak radujem tome.

Voljna sam i radujem se da se on toliko emocionalno udalji od mene jer će mi to pokazati gdje sam hipnotisana, gdje gledam u njega kao izvor svoje sreće, gdje pokušavam da ga manipulišem, gdje u se u sebi osjećam nedostatnom, gdje sebe ili njega krivim. Poenta je da budem otvorena za sve ono što život nosi, da se neustrašivo suočim sa svim aspektima sebe i drugih i ako primijetim da patim da preispitam te misli.

Dok radite Rad, nemojte biti duhovni, budite umjesto toga iskreni. Što dublje i iskrenije zaronite u sebe, bolji će biti efekat Rada. Braniti se je stresna pozicija. Rad nas poziva da se otvorimo svemu što život nosi.

Ovo je ukratko prikaz Rada, a za više informacija pročitajte Malu knjigu koju možete naći na linku ispod:

Mala knjiga